To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Witaj na stronach niepiję.pl dawniej niepije.net
Forum wsparcia, dla osób uzależnionych i współuzaleźnionych od alkoholu.

Czytelnia - ''Maski depresji'' dr. Wasilewski

dora - Czw Maj 19, 2011 20:51
Temat postu: ''Maski depresji'' dr. Wasilewski
Maski depresji

Część zaburzeń depresyjnych przyjmuje postać zamaskowaną. Pojęciem depresji maskowanej określano zaburzenia, w których dominowały skargi somatyczne bez uchwytnej przyczyny. Depresja wówczas przebiega niejako „bez depresji” (przygnębienia, apatii) a na czoło wysuwają się inne objawy, zwłaszcza bezsenność i dolegliwości bólowe. Depresja często występuje wraz z przewlekłym bólem, stwierdza się ją u około 50% chorych z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi. Prawidłowe rozpoznanie nastręcza wówczas znacznych trudności, gdyż objawy depresji są kamuflowane dolegliwościami fizycznymi. Zwrócono uwagę, że w miarę zwiększania się liczby skarg na dolegliwości fizyczne rośnie także prawdopodobieństwo występowania zaburzeń nastroju.
Skargami wykazującymi wysokie prawdopodobieństwo dla rozpoznania depresji są zaburzenia snu, męczliwość, zgłaszanie wielu (trzech lub więcej) dolegliwości, niespecyficzne bóle mięśni i kości, bóle pleców, krótki oddech oraz wszystkie skargi zgłaszane ze znaczną intensywnością. Według praktyki klinicznej oraz obserwacji wielu autorów do najczęstszych „masek” somatycznych depresji należą:
• bezsenność
• zmęczenie
• bóle głowy
• bóle kręgosłupa
• dolegliwości bólowe typu rwy kulszowej
• bóle w jamie brzusznej
• utrata apetytu, chudnięcie
• zaparcia
• świąd lub pieczenie skóry
• dolegliwości żołądkowo-jelitowe
• bóle w klatce piersiowej

Tacy pacjenci są zwykle leczeni jak chorzy somatycznie, wykonuje się u nich liczne, często bardzo kosztowne badania, które nie przynoszą efektu. Pojawiają się kolejne koncepcje diagnostyczne oraz zniecierpliwienie zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów. Konsekwencją trudności diagnostycznych mogą być błędy w terapii. Pacjenci zwykle uzyskują pomoc tylko objawową, często podawane są środki uspokajająco-nasenne, wielu z nich uzależnia się od leków. Należy zatem podkreślić, że przy współwystępowaniu objawów depresyjnych i somatycznych konieczna jest szczególnie wnikliwa diagnostyka. W licznych szpitalach zatrudnieni są na stałe konsultanci psychiatrzy, coraz częściej też pojawiają się oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych.

Postępowanie lecznicze

Przede wszystkim należy leczyć schorzenie podstawowe. W przypadku depresji maskowanych najważniejsza jest trafna diagnoza i szybkie włączenie leczenia przeciwdepresyjnego. W miarę postępu terapii będą ustępowały dolegliwości somatyczne.
Gdy depresja jest wynikiem choroby ciała, czasem podawanie środków przeciwdepresyjnych może okazać się zbędne, depresja przemija w miarę jej ustępowania. Niemniej u dużej części chorych zachodzi potrzeba takiego leczenia.
Leki przeciwdepresyjne znajdują również szerokie zastosowanie w leczenie bólu przewlekłego, gdzie podaje się je oprócz typowych środków przeciwbólowych.
O skuteczności postępowania wobec pacjentów z depresją i chorobami somatycznymi decyduje sprawna współpraca między psychiatrami a lekarzami innych specjalności. Tacy pacjenci mogą się znaleźć na każdym oddziale i w gabinecie każdego specjalisty. Od dawna twierdzi się, że depresja jest chorobą „interdyscyplinarną” i takie właśnie podejście do niej powinno być udziałem wszystkich lekarzy oraz innych służb medycznych.
Bardzo ważną funkcje w procesie leczenia spełniają psychoedukacja i psychoterapia, której celem między innymi jest nauczenie życia z chorobą, mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w leczeniu. Psychoterapia może się też przyczynić do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji u osób z chorobami somatycznymi. Coraz częściej pomoc psychologiczna jest stałym elementem postępowania z przewlekle chorymi (oddziały onkologiczne, neurologiczne, dla chorych na AIDS).
W warunkach podstawowej opieki medycznej, która obejmuje znaczną większość chorych z depresją i towarzyszącymi objawami somatycznymi, ważna jest dobra współpraca lekarzy pierwszego kontaktu oraz psychiatrów. Takie podejście usprawni proces diagnostyczny oraz leczenie, może także pomóc w przełamywaniu negatywnych stereotypów dotyczących depresji i innych zaburzeń psychicznych.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group